Ryszard Woliński


Idź do treści

       

    Ryszard Woliński - Działacz społeczny szczebla wojewódzkiego, a szczególnie miasta Gdyni, gospodarz w dobrym tonie, popularność nigdy nie była Jego celem w życiu i nawet jako osoba ogólnie znana, zalicza się do III ligi, jednak nie ma to znaczenia, bo wszystko co robi jest na poziomie ekstraklasy. Czy wiesz, że to wielki społecznik wolontariusz, patriota, człowiek szlachetny wielkiego formatu?

Ryszard Wolński

    Urodzony w 1934r.na Ziemi Mazowieckiej - /Płockiej/. Jako młody człowiek miał ciężkie życie w czasie okupacji i po wyzwoleniu. Gdynianin z wyboru od ponad 50 lat. Mieszkaniec Pomorza od ponad 55 lat. Emerytowany - w stanie spoczynku oficer Marynarki Wojennej. Po przejściu na emeryturę po 40 latach służby i pracy zawodowej, której większość spędził w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (około 34 lata), poświęcił się całkowicie pracy społecznej. Od ponad 62 lat jest członkiem i działaczem oraz wolontariuszem Polskiego Czerwonego Krzyża, w tym około 50 lat bardzo aktywnym działaczem i propagatorem szlachetnej idei honorowego krwiodawstwa, oddał w swoim życiu 170 litrów krwi i osocza - leku bezcennego, leku kojącego ból i cierpienie oraz ratującego zdrowie i życie ludzkie. Jest założycielem kilku klubów honorowych dawców krwi na terenie Gdyni, pozyskał setki krwiodawców i dziesiątki działaczy tej wzniosłej i humanitarnej idei. Poprzez swoją działalność społeczną pozyskał tysiące litrów krwi do leczenia ludzi chorych i potrzebujących pomocy - to dobroczyńca. Prekursor idei honorowego krwiodawstwa w Marynarce Wojennej
    Ponad 35 lat był prezesem klubów honorowych dawców krwi, a od 15 lat prezesem Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Gdyni oraz bardzo aktywny działacz gdyńskiego honorowego krwiodawstwa - naturalny lider krwiodawstwa gdyńskiego.
    Jest członkiem Prezydium Zarządu Pomorskiej Rady Okręgowej HDK w Gdańsku, członek Pomorskiej Okręgowej Rady Reprezentantów PCK w Gdańsku, Członek Komisji d/s odznaczeń Pomorskiego Zarządu Okręgowego PCK w Gdańsku. Członek Komisji Konsultacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Aktywnie działa w chórze "SONATA" przy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdyni - m.in. występuje w roli konferansjera, jest członkiem Towarzystwa Miłośników Gdyni - Koło Starych Gdynian, współtwórca odbudowy Związku Piłsudczyków w Gdyni i na Pomorzu, wiceprezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - przewodniczący Komisji Socjalno-Zdrowotnej, współzałożyciel i prezes Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Gdyni, członek Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni.
    Stara się współpracować i wspomagać inne organizacje pozarządowe jak:
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Sybiracy, Rodzina Katyńska, Gdynian Wysiedlonych, Związek Inwalidów Wojennych i Wojskowych, Związek Kombatantów RP i Osób Represjonowanych, Rodzina Wojskowa, Uczniowski Klub Bokserski "Sokół" i inne.
    Stały korespondent tygodnika "Ratusz" w sprawach gdyńskiego honorowego krwiodawstwa. Nawiązuje kontakty i współpracuje z ludźmi dobrej woli, otwartymi do ludzi i społecznikami, nie jest mu obcy los ludzi biednych i bezdomnych.
    Pan Ryszard Woliński dwie kadencje był radnym Rady Dzielnicy Gdynia - Śródmieście w tym jedną kadencję jej wiceprzewodniczącym, pracował w dwóch komisjach:
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej. Inicjator i współorganizator powołania Klubu Seniora przy tejże Radzie, który to klub następnie wszedł w struktury Centrum Aktywności Seniora.
    Przez szereg lat był kuratorem społecznym oraz ławnikiem w Sądzie Marynarki Wojennej i w Sądzie Rejonowym w Gdyni. Przez kilkanaście lat był Przewodniczącym Sądu Honorowego w Korpusie Chorążych Akademii Marynarki Wojennej i Garnizonu Gdynia. Były wiceprezes Zarządu Rejonowego PCK oraz członek Rejonowej Rady HDK w Gdyni, a w 2005 roku nadano mu tytuł honorowego członka tegoż Zarządu. Przez kilka lat był członkiem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. Był również członkiem Prezydium Rady Rodziców IX LO w Gdyni gdzie uczęszczała jego córka, były członek Komisji Konsultacyjnej Doradców Prezydenta Miasta Gdyni d/s Organizacji Pozarządowych. Człowiek o wielkiej charyzmie, bardzo kontaktowy, pogodny, wrażliwy, o wysokiej kulturze osobistej.
    Posiada cechy takie jak: takt i sprawiedliwość, uczynność, wymagający w stosunku do siebie i innych, energiczny, operatywny, dobry organizator oraz skuteczny w działaniu, zdyscyplinowany,obowiązkowy lubi porządek. Ogólnie bardzo szanowany i lubiany szczególnie przez krwiodawców, człowiek doświadczony i odpowiedzialny oraz niezwykle zaangażowany społecznie aby służyć ludziom. Wybitnie zasłużony dla miasta, w którym mieszka - to wielka osobowość.
    Zaangażowany na rzecz współczesnej rzeczywistości, aktywnie uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach patriotycznych organizowanych przez władze samorządowe i wojskowe. Całe życie bezpartyjny, nie należał i nie należy do żadnej partii politycznej.
Za swoją pracę zawodową, a szczególnie społeczną został uhonorowany przez Prezydentów RP "Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski", "Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski", odznaczeniem w randze orderu "Zasłużony dla Zdrowia Narodu", dwukrotnie "Złotym Krzyżem Zasługi", "Srebrnym Krzyżem Zasługi", "Kryształowym Sercem"   - to Jego wielka duma, poczytuje to sobie jako zaszczyt oraz wieloma innymi odznaczeniami i medalami resortowymi (około 90), a w 2011 roku w uznaniu zasług dla Miasta Gdyni i jej mieszkańców został uhonorowany przez Samorząd Gdyński Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Za Wybitne Zasługi dla Gdyni". Jest najbardziej zasłużonym i utytułowanym krwiodawcą na Pomorzu i z pewnością w kraju.
    Zainteresowania pracą społeczna, honorowe krwiodawstwo, geografia, malarstwo i oczywiście polityka ogólnie pojęta, lubi również muzykę i śpiew.
Żonaty, jest ojcem i dziadkiem.
    Jak do tej pory na działalność społeczną znajduje zawsze czas, siły i zdrowie oraz akceptację najbliższej rodziny. Stara się być tam gdzie dzieje się coś ważnego i ciekawego.

 

Informacje zebrał, wywiad przeprowadził i na podstawie własnych obserwacji opracował i zredagował.
Julian Aleksander Michaś


Powrót do treści | Wróć do menu głównego